Profiel

In steekwoorden:

  • Innovatie & disruptieve oplossingen: netwerk ipv keten, ontwikkelen ipv veranderen, context ipv object, inter- ipv multidisciplinair.
  • Marketing en serviceconcept: kijken door de ogen van de klant
  • Ontwerpprincipes en de kracht van prototyping
  • Groot Denken en Klein Doen (ambitie paren aan actie)
  • gedrag, gedrag, gedrag (o.a. lerende organisatie)

Kwaliteiten

– intermediair van ‘ist ‘naar ‘soll’ (toekomstleren);
– anderen plezier leren beleven aan taaie vraagstukken (bestrijden van ‘ja maars’) – nieuwe vormen van handelen leiden tot nieuwe betekenissen en v.v.
– ingewikkelde projecten tot een goed einde brengen (NB meningen hierover zijn verdeeld)
– humor (onderdeel van drieslagsleren)
– goede pen
NB kwaliteiten zijn voortdurend in ontwikkeling!

BIOGRAFIE

ZvZP (vanaf  1 maart 2011 tot maart 2015)

Zelfstandige vooralsnog Zonder Personeel

  • In voor zorg: praktijknetwerken Kleinschalig Wonen, Zelfsturende teams thuiszorg, Slimmer organiseren door Lean en Logistiek;
  • Laurens Rotterdam: bijdrage aan ontwikkeling zorghotel;
  • Hogeschool Utrecht: audit masteropleiding Zorgtrajectontwerp

Vilans (2007- feb 2011)

– Het Grote Chronisch Zieken Gedrag Debat (“Vroeger maakte de dokter je beter – nu moet je het zelf doen”) (november 2010)

– “Zoals thuis in het verpleeghuis” over het vergroten van mogelijkheden tot prettig wonen (project 2008-2010).  Doe-het-zelf-Toolbox  ‘Zoals thuis in het verpleeghuis’  (feb 2011)

– “Compliment”  Europees project over Zelfsturend Leren (2007, 2008).
– “Hoe leren chronisch zieken en professionals hun leef- en leerstijl aanpassen?” Over gedragsverandering en zelfmanagement (2009)
– “Werkend Leren voor teams in de langdurende zorg”. (2008, 2009)
– “het ontwikkelen van een toekomstbestendig implementatieconcept” (2010)

Nederlands Insituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) (1998 -2006)

– “Leven in de lokale samenleving”, over community care voor mensen met een (verstandelijke) beperking (1998)
-“Een kwestie van evenwicht – kwaliteitsmanagement in een vraaggestuurde omgeving”(2003)
– “Leren van veranderen – kleinschalige zorg voor mensen met dementie”(2004)
“Zeggenschap over kwaliteit van leven – de proeftuin verpleeghuizen” (in het kader van Zorg voor Beter,2006)
– “Ondersteun ons bij ons dagelijks leven – nieuwe competenties voor beroepskrachten”(2006).

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg  (RVZ) (19881998)

De RVZ adviseert over het beleidsterrein volksgezondheid en zorg. Dat is bijvoorbeeld de jeugd-, ouderen-, geestelijke gezondheids- en ziekenhuiszorg. Daarbij komen allerlei beleidsaspecten aan bod, zoals financiële en organisatorische kwesties, medisch-ethische zaken en patiëntenrechten.

Functie: eerst meewerken aan en later leiden van (vaak ingewikkelde) adviesprojecten. Adviezen waaraan ik heb meegewerkt:
– Functies en organisatie van de ggz (start van het functionaliseren van de aanspraken op gezondheidszorg in Nederland) .
– Scheiden van wonen en zorg (onderscheiden financiële component, de-institutionaliseren verblijfscomponent, intregraal aanbod wonen, zorg en welzijn)
– introductie van ICIDH (nu: ICF) voor gezondheidszorgbeleid. Aandacht voor een gemeenschappelijke ‘taal’ – ihb voor de gevolgen van gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven. Blijft actueel.

Ik heb bij de NRV / RVZ een grote interesse en bekwaamheid ontwikkeld in het tackelen van problemen in grensgebieden: tussen wonen, zorg en welzijn; tussen ggz en Justitie (forensische psychiatrie); tussen sociale zekerheid en zorg. Op die grenzen is vaak (politiek) ‘gedoe’ en ontstaan mogelijkheden voor innovatie.

NVAGG (19851988 )

­De samenwerking tussen RIAGG en eerste lijn: praktijk, analyse, perspectief (1988).

Jongeren Advies Centrum (JAC) (19721982)

Time of my life. voorloper Bureau Jeugdzorg en daarmee in het geheel niet te vergelijken. Veel praktisch werk: uitkering regelen, bemiddelen met werk, zoeken van huisvesting. Veel jongeren in de knoop met omgeving (ouders, school, vrienden). We deden alles zelf: personeelswerk, administratie, PR, hulpverlening en natuurlijk actie (aksie). Was zelf actief met ongeschoolde werkloze jongeren en het opzetten van buurtgebonden hulpverlening. Veel ruzie in de tent met collega’s. Het ging om iets.

OPLEIDING

Universiteit van Amsterdam

Andragologie (19751984)

HEAO – Hoger Economisch Administratief Onderwijs

commerciële economie (19681971)